For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر محمد رضا فروزان خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مکانیک - اتاق ۳۳ تلفن : ۳۹۱۵۲۳۵ ۳۱۱ ۹۸+ فکس : ۳۹۱۲۶۲۸ ۳۱۱ ۹۸+ وب سایت : دکتر محمد رضا فروزان
  • استاد و رئيس دانشکده مهندسی مکانيک
زمینه های تحقیقاتی :
  • شكل دهی و شكست فلزات

تحت نظارت وف ایرانی